Välkommen till södra Lapplands nyaste och snart största lokalavdelning!


Människan är ett djur bland andra och vi är beroende av klimatet och ekosystemen, de är grunden för vår existens.
   Därför är vårt viktigaste mål en ekologiskt hållbar miljö för alla levande varelser och även kommande generationer.
   Dessutom har vi ett stort engagemang i samhället. Vi jobbar för att samhälle, arbetsliv och ekonomi ska vara hållbara, jämlika och rättvisa. Det betyder att

  • alla ska ha rätt till en lagstadgad basservice i vård och infrastruktur, möjlighet till arbete och att påverka sina livsvillkor.

  • Samhället måste vara till för människorna och vara människovänligt, stimulera personlig utveckling och får inte parasitera på någon, oavsett vistelse i världen.

  • Landsbygden och glesbygden är viktiga för hela landet och måste få rättvisa förutsättningar att existera, bland annat skall kommunerna ha del i mervärdet som produceras inom de egna kommungränserna.

  • Arbetslöshet och a-kassor måste avskaffas och samhällsarbeten och samkassa införas: det är ovärdigt ett modernt samhälle att människor får betalt för att gå hemma och må dåligt samtidigt som vi har massor att ta hand om och som behöver göras men som vi inte har råd med.
  
Samarbete, respekt och ekvivalism är våra ledord!


TACK till alla er som röstade på oss!
Bli medlem idag och hjälp till att sprida våra idéer för ett bättre samhälle och ett bättre Dorotea.