vi ska se till att
DOROTEA DRAR!

En Grönskande kommun!

 • Kommunen ska uppmuntra och gynna lantbruk, speciellt ekologiska och de nya. Det är lättare att starta med ekologiskt från början istället för att ställa om befintliga verksamheter.

 • Kommunen ska genomsyras av nytänkande och framåtanda, stötta och underlätta livsmedelsproduktion och nyföretagande samt arbeta för att dra till sig grön teknik.

 • Kommunen kan äga djur som gör nyttotjänster för samhället.

 • Kultur ger livskvalitet och är friskvård. Kulturskolan ska värnas och det lokala kulturlivet ska utvecklas ytterligare.

 • Vi vill utöka möjligheten till att läsa på distans och särskilt bygga upp gymnasial distansutbildning med handledare och samlingslokal, så att ungdomarna kan bo kvar.

 • Kommunen ska gynna lokal matproduktion genom att bl.a. stötta bildandet av lokala producentföreningar och uppmuntra nya lantbruksföretag.


En Hållbar kommun!

 • Vi vill eliminera främlingsfientlighet, homofobi och alla andra former av diskriminering. Vi har inte råd att stöta ut människor.

 • Kommunen ska ha som mål att 100% av maten i våra offentliga kök är ekologisk och i huvudsak närproducerad senast år 2020. Fördyring kan motverkas med en miljösmart meny, mindre kött och årstidsanpassade råvaror.

 • Vi vill att kommunen blir självförsörjande på energi till år 2020 genom att tillverka egen biogas och el samt skaffa elbilar och gasfordon till kommunens verksamheter.

 • Vi ska energi- och kostnadseffektivisera kommunen och uppmuntra och stödja de företag som spar energi och resurser.
  Vi ska vara en föregångskommun för företag som utvecklar och tillverkar energibesparande och/eller miljövänlig teknik.

 • Kommunen ska utbilda sina upphandlare och forma en tydlig upphandlingspolicy med hänsyn till etik och miljö.

 • Plaster och gifter ska bort från förskolorna


MP i paneldebatt med de andra partierna i DoroteaVarmare politik!

 • Det ska vara bra att bo och leva i Dorotea kommun.

 • Vi kräver att skatterna från kommunens naturtillgångar förs tillbaka och vi jobbar för det på riksnivå.

 • Kommunen ska aktivt arbeta för jämlikhet, jämställdhet och solidaritet och mot diskriminering, mobbning och främlingsfientlighet.

 • Samernas rättigheter och ställning som ursprungsfolk ska lyftas ännu mer och kommunen ska omgående stödja erkännandet av ILO-konvention 169

 • Arbetsro och bra pedagogisk arbetsmiljö i skolan behövs. Lärarnas status ska höjas. Barnen ska ha rätt till en bra skolmiljö, mer utepedagogik och en grön skolgård.

 • Vi ska göra samhället framkomligt för alla: anpassa gatumiljön till de som använder barnvagn, rullstol eller cykel.

 • Gatumiljön ska lättas upp och göras grönare med varierande trädslag och bärbuskar. Tung trafik ska ledas om utanför centrum.

 • Vi jobbar på riksnivå för lagstadgad basservice för vård och omsorg mm.

 • Ingen människa ska stå utanför! Vi vill verka för integration av de som står långt från arbetsmarknaden med arbete eller utbildning.

 • Kortare arbetstid, mindre sjukfrånvaro. Dela på jobben!


RUSTA DOROTEA, RUSTA GRÖNT!


Läs mer om vad vi tycker i olika frågor:
Hur vi ser på samhälle och landsbygd
Vi vill ha närproducerad mat
Vad vi tycker om hälso- och sjukvården
Frågor och svar om vår politik

Bli medlem här!Jon Rosén, kandidat i Dorotea, viftar engagerat med sina papper