Hur vi ser på samhälle och landsbygd

  1. Genom att satsa på fler lokala och ekologiska lantbruk och matföretag blir hela bygden mer levande, trevligare och starkare.

  2. Kommunen ska vara en föregångare och locka till sig företag som utvecklar och tillverkar energibesparande eller miljövänlig teknik. Till exempel förnybart bränsle och miljösmart byggnadsisolering.

  3. Kommunen ska satsa på att göra bra upphandlingar med fokus på bland annat närproducerat.

  4. Kommunen ska gynna att det startas en lokal producentförening för alla så att det finns en tillgång på lokala råvaror. Kommunen bör starta föreningen och hålla med lager och tvättanläggning för råvaror bland annat, eftersom lokal matproduktion är en viktig, grundläggande funktion för kommunens hållbarhet.

  5. Samhällena ska vara trevliga. Vi vill till exempel plantera träd, bärbuskar och nyttiga växter, vi vill ha betande djur istället för väsnande maskiner och utbildning av personal inom miljö- och naturvård.

  6. Samhällena ska vara anpassade till människor. Vi vill ta bort trotoarkanter och se till att alla kan ta sig fram, även om man behöver barnvagn, rullstol eller cykel. Som cyklist ska man inte behöva trängas med trafiken på E45 inne i Dorotea.

  7. Vi vill att den tunga trafiken leds om utanför Dorotea. Men endast den tunga; det ska vara enklast för privatbilister att köra genom samhället.

  8. Telefon- och internetförbindelserna måste bli bättre i hela kommunen.

  9. Vi vill underlätta för studier på distans, speciellt för gymnasieungdomarna. Givetvis ska de ha en plats där de kan mötas och en klasslärare som skapar god studiemiljö.

  10. Vi arbetar för att lyfta lands- och glesbygdsfrågorna i såväl länet som på riksnivå. Vi vill bryta bilden av staden som norm. Den som bor i Dorotea är en stark person, ingen förlorare.