Vad vi tycker om hälso- och sjukvården
 1. Det finns en klyfta mellan stad och land. Den är inte partipolitisk. Stadsbor har ofta en allmänt oförstående, rent av nonchalant syn på befolkningen på lands- och glesbygden. Den blir särskilt tydlig när det gäller sjukvårdsfrågan.

 2. För att få en rättvis och god vård fordras en lagstadgad basservice för alla medborgare oavsett bostadsort. Det ska enligt lag finnas ambulans, akutvård, läkarjour, vårdavdelningar, god äldreomsorg, mm i alla kommuner. Om en sådan preciserad lag funnits i jan 2012, hade Västerbottens läns landsting inte kunnat stänga Dorotea sjukstuga.

 3. Miljöpartiet arbetar på riksnivå för att åstadkomma denna basservice och många andra förbättringar: miljöpartiet går till val på att lägga 70 miljoner på ett nationellt glesbygsmedicinskt centrum i Västerbottens inland ("Center of excellence i glesbygdsmedicin"), förutom att landstinget löpande har avsatt 4 miljoner per år för detta. Naturligtvis arbetar vi i miljöpartiet Dorotea för att detta ska placeras hos oss. På riksnivå driver vi också ökad utbildning  av sjukvårdspersonal, både kvantitativt och kvalitativt.

 4. Landstinget vill och kan satsa ett antal miljoner på att ordna ett glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) med modern teknik och uppkoppling mot de specialiserade enheterna på sjukhusen. Exempel finns redan i Vilhelmina och Storuman.
  Om
  personalen på plats och kommunen bedömer att det behövs kan och vill landstinget även investera i nya lokaler: ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad. Det viktiga är att det blir så bra som möjligt för patienten och att landstingsvården och den kommunala vården kan samverka med gemensam personal. Investeringar är inget problem men de löpande kostnaderna ska hållas nere.
  Vi i miljöpartiet Dorotea vill ha ett glesbygdsmedicinskt centrum här och om vi får chansen ska vi arbeta tätt, öppet och lyhört tillsammans med personalen i verksamheten och med landstinget för att skapa en så bra arbetskultur och organisation som möjligt i så ändamålsenliga lokaler som möjligt.

 5. Stafettsjukvården måste bort.

 6. De långa köerna till utredningar och operationer måste förkortas avsevärt.

 7. Människor med tunga arbeten, t.ex. inom äldrevården, ska ha rätt till kortare arbetstid med bibehållen lön. Resultatet blir färre och kortare sjukskrivningar och fler arbetstillfällen.

 8. Kultur är friskvård. Vi vill värna om kulturskolan och för att det lokala kulturlivet ska utvecklas ytterligare.

 9. Vi vill satsa på förebyggande hälsovård genom väl fungerande arbetsplatser, friskvårdssatsningar, trevlig utemiljö och ett varmt socialt klimat.

 10. För att uppnå allt detta måste vi få en ny regering med rödgrön politik, som är villig att rejält öka resurserna till friskvård, sjuk- och åldringsvård.