Vi vill ha närproducerad mat

  1. Maten i kommunens verksamheter ska vara god och hålla hög kvalitet

  2. Den ska vara GIFTFRI och 100 % ekologisk senast 2020. Man ska tryggt kunna äta maten och veta att den inte lämnar skit efter sig i våra fina marker eller vatten.

  3. Med miljösmart meny som minskar lite på mängden kött och årstidsanpassar råvarorna blir inte maten dyrare även om den är ekologisk. Minimering av rester och djurmat av det som ändå blir.

  4. Maten ska uppfylla kraven som vi ställer på svensk matproduktion och djurhållning. ETIK. Inte massor av antibiotika. Inga hästköttsskandaler.

  5. Djuren ska inte behöva transporteras många timmar före slakt.

  6. Maten ska vara huvudsakligen närproducerad senast 2020. Det ger en levande bygd och ett starkare samhälle. Till exempel så kan vi ha betande djur i samhället istället för gräsklippare och röjare vilket ger trevligare miljö, mindre buller och avgaser samt ett större värde för insatta pengar och arbete.

  7. Skolbarnen ska kunna följa sin mat från jord till bord. Det ska vara en naturlig kunskap för barnen att veta var maten kommer ifrån, hur den kommer till och hur djuren har det.

  8. Kommunen ska gynna och uppmuntra lokala företag som producerar ekologiska livsmedel och lägga särskild vikt på de som startar nytt. Det är lättare att starta med ekologiskt från början än att ställa om det som redan finns. Där har Dorotea har en stor fördel!

  9. Vi ska gynna och stötta att det startas en producentförening så att alla, även små producenter, kan vara med och sälja till kommunen.

  10. Vi gynnar att det skapas kolonilotter och möjligheter för alla som vill odla eller ha djur för husbehov.