Engagera dig


Man måste inte göra någonting.
Men det kan finnas mycket som man skulle vilja ändra på i samhället. Eller bidra med.
I så fall finns det många sätt att vara delaktig på och du är mycket välkommen.
  • var med i studiecirkeln och lär dig om partiet
  • var med och tänk ut hur vi ska få rätsida på miljön och samhället
  • kom och var med på ett evenemang, tex en föreläsning eller en "naturbevandring" (exkursion)
  • skriv artiklar och motioner
  • med mera
Är det något du undrar över? Hör av dig till vår kontaktperson, Jon Rosén, på:

dorotea@mp.se eller 0722-188 340